.: Student - FMI Plovdiv :.

Лекции и упражнения

Научни трудове и публикации

statistic

Защитени дипломни работи

clock

Тестове за самоподготовка

support

Студентско творчество

suitcase

Добре дошли в новия сайт за обучение на студенти и докторанти на ФМИ – Пловдив! Sample Data-Articles

Актуализиран научен колектив за втората година на проекта (2012)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

НИ11-ФМИ-004

Тема: Разработка и приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентноспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИ

Актуализиран научен колектив за втората година на проекта (2012):

1. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – ръководител на проекта
2. Доц. д-р Манчо Христов Манев, ФМИ, ПУ - съръководител
3. Доц. д-р Коста Андреев Гъров, ФМИ, ПУ - съръководител
4. Проф. Мартин О’Дрома - Prof. Mairtin O’Droma, Head of the Telecommunication Research Laboratory, University of Limerick, Ireland
5. Проф. Хюсейн Зедан - Prof. Hussein Zedan, Head of the Software Technology Research Laboratory, De Montfort University, Leicester, UK
6. Проф. Мика Сепала – Prof. Mika Seppälä, University of Helsinki Information Technology, Finland and Florida State University, US, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Проф. Руслан Митков – Profеssor of Computational Linguistics and Language Engineering, Director of RIILP (Research Institute in Information and Language Processing) and Head of the Research Group in Computational Linguistics, University of Wolverhampton, UK, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. Проф. дмн Тодор Желязков Моллов, ФМИ, ПУ
9. Проф. дмн Нако Ангелов Начев, ФМИ, ПУ
10. Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев, ФМИ, ПУ
11. Проф. дмн Снежана Георгиева Христева-Краева, ФМИ, ПУ
12. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, ФМИ, ПУ
13. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов, ФМИ, ПУ
14. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, ФМИ, ПУ
15. Доц. д-р Антон Илиев Илиев, ФМИ, ПУ
16. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, ФМИ, ПУ
17. Доц. д-р Иван Ганчев Иванов, ФМИ, ПУ
18. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, ФМИ, ПУ
19. Доц. д-р Христо Димитров Крушков, ФМИ, ПУ
20. Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, ФМИ, ПУ
21. Доц. д-р Люба Иванова Попова, ФМИ, ПУ
22. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов, ФМИ, ПУ
23. Доц. д-р Георги Димитров Костадинов, ФМИ, ПУ
24. Доц. д-р Минчо Пенков Сандалски, ФИСН, ПУ
25. Гл. ас. д-р Ангел Атанасов Голев, ФМИ, ПУ
26. Гл. ас. д-р Анна Атанасова Малинова, ФМИ, ПУ
27. Гл. ас. д-р Асен Христов Христов, ФМИ, ПУ
28. Гл .ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, ФМИ, ПУ
29. Гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева, ФМИ, ПУ
30. Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова, ФМИ, ПУ
31. Гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, ФМИ, ПУ
32. Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ФМИ, ПУ
33. Гл. ас. Александър Пенев Пенев, ФМИ, ПУ - докторант
34. Гл. ас. Генчо Димитров Стоицов, ФМИ, ПУ - докторант
35. Гл. ас. Георги Николов Чолаков, ФМИ, ПУ - докторант
36. Гл. ас. Иван Илиев Шотлеков, ФМИ, ПУ – докторант
37. Гл. ас. Иван Марков Димитров, ФМИ, ПУ– докторант
38. Гл. ас. Иванка Георгиева Градева, ФМИ, ПУ - докторант
39. Гл. ас. Йордан Йорданов Епитропов, ФМИ, ПУ – докторант
40. Гл. ас. Стефка Йорданова Анева, ФМИ, ПУ– докторант
2
41. Гл. ас. Татяна Неделчева Дичева, ФМИ, ПУ– докторант
42. Гл. ас. Тодорка Живкова Терзиева, ФМИ, ПУ– докторант
43. Гл. ас. Христина Николова Кулина, ФМИ, ПУ – докторант
44. Гл. ас. Ваня Ангелова Иванова, ФМИ, ПУ
45. Гл. ас. Мариана Иванова Крушкова, ФМИ, ПУ
46. Ас. д-р Павлина Христова Атанасова, ФМИ, ПУ
47. Ас. Владимир Николаев Вълканов, ФМИ, ПУ - докторант
48. Ас. Иванка Андреева Николова, ФМИ, ПУ - докторант
49. Ас. Кремена Василева Стефанова, ФМИ, ПУ - докторант
50. Ас. Пеньо Георгиев Георгиев, ФИСН, ПУ
51. Ас. Слав Чолаков Иванов, ФМИ, ПУ - докторант
52. Атанас Вълев Иванов, ФМИ, ПУ - докторант
53. Боряна Любомирова Игнатова, ФМИ, ПУ – докторант
54. Велика Николаева Кунева, ФМИ, ПУ – докторант
55. Вилислав Иванов Радев, ФМИ, ПУ - докторант
56. Даниела Ваклушева Димитрова, ФМИ, ПУ - докторант
57. Десислава Андреева Захариева, ФМИ, ПУ – докторант
58. Десислава Стоянова Войникова, ФМИ, ПУ - докторант
59. Диляна Иванова Тоцева, ФМИ, ПУ– докторант
60. Елена Христова Тодорова, ФМИ, ПУ - докторант
61. Ивайло Пеев Старибратов, ФМИ, ПУ - докторант
62. Иван Георгиев Минов, ФМИ, ПУ - докторант
63. Иван Костадинов Ангелов, ФМИ, ПУ -докторант
64. Лозанка Спиридонова Тренкова, ФМИ, ПУ - докторант
65. Марияна Огнянова Баракова, ФМИ, ПУ - докторант
66. Мая Василева Стоева, ФМИ, ПУ - докторант
67. Милена Димова Петкова, ФМИ, ПУ - докторант
68. Мирослава Тенева Иванова, ФМИ, ПУ - докторант
69. Нели Тодорова Керанова-Иванова, ФМИ, ПУ – докторант
70. Никола Велизариев Вълчанов, ФМИ, ПУ – докторант
71. Д-р Николай Величков Павлов, ФМИ
72. Нина Иванова Иванова, ФМИ, ПУ - докторант
73. Радослав Радев Радев, ФМИ, ПУ - докторант
74. Стоил Иванов Иванов, ФМИ, ПУ - докторант
75. Христо Тошков Христов, ФМИ, ПУ - докторант
76. Асен Калинов Сотиров, ФМИ, ПУ - студент
77. Виктор Димитров Атанасов, ФМИ, ПУ - студент
78. Владислав Николов Найденов, ФМИ, ПУ - студент
79. Диляна Христова Крушкова, ФМИ, ПУ - студент
80. Маргарита Христова Крушкова, ФМИ, ПУ - студент
81. Мария Тонкова Василева, ФМИ, ПУ - студент
82. Самет Хаидов Караибрямов, ФМИ, ПУ - студент
83. Стела Славчева Глухчева, ФМИ, ПУ - студент
Нови членове:
84. Проф. д-р Уте Рьомиш, Технически университет, Берлин, Faculty of Process Engineering, SG Applied Statistics and Consulting
85. Доц. д-р Илийчо Петков Илиев, ТУ – филиал Пловдив
86. Гл. ас. Христо Стефанов Кискинов, ФМИ - докторант
87. Христо Бонев Христов, ФМИ – докторант
88. Иванка Ангелова Марашева–Делинова, ФМИ – докторант
89. Христо Манчев Манев, ФМИ- магистър БИАЕ
90. Лиляна Васкова Ванкова, ФМИ, ПУ - студент
Отписани членове:
* доц. д-р Румяна Петкова Маврова
** Христо Илиянов Лесев - докторант

Организация на работата в компютърните зали на ФМИ

evro-stipendii

Всички студенти във ФМИ получават собствен акаунт, чрез който ще имат достъп до мрежата на ФМИ и съответния компютър. Влизането за пръв път в домейна (мрежата) ще става чрез:

Потребителско име (User name) : <Факултетният номер на студента>
Парола (Password) : <Единен Граждански Номер на студента> или <Единен Номер на Чужденеца-студент>
Домейн (Log on to) : FMI

Прочети още...

За сайта

Този сайт съдържа материали и информация, разработени по следните научни проекти към Научна и приложна дейност на ПУ „Паисий Хилендарски”:

Научен проект НИ15-ФМИ-004 (2015-2016), тема:  „Иновативни фундаментални и приложни научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”

 1. Анотация и Научен колектив за първата година (2015)
 2. Актуализиран научен колектив за втора година (2016)
 3. Отчет за 1ва година
 4. Окончателен отчет на дейностите по проекта
 5. Списък публикации и доклади за двете години (2015-2016)

Научен проект НИ13 ФМИ-002 (2013-2014), тема:  „Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”

 1. Анотация на проекта
 2. Научен колектив
 3. Окончателен отчет на дейностите по проекта
 4. Списък публикации и доклади за двете години (2013-2014)

Научен проект НИ11 ФМИ-004 (2011-2012), тема: "Разработка и приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентоспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИ"

 1. Анотация на проекта
 2. Научен колектив
 3. Актуализиран научен колектив за втората година
 4. Рецензия за приемане и крайна оценка за изпълнението на проекта.
 5. Публикации на проект ФМИ-004 за двете години.

Тук можете да откриете:

 1. Учебни ресурси : по специалност – информатика, Бизнес информационни технологии, Математика, Математика и информатика, Приложна математика, както и по магистърските програми. Ресурсите са под формата на:  лекции и упражнения, статии и публикации, тестове и защитени дипломни работи.
 2. Научни трудове и публикации - Всички преподаватели могат да споделят своите научни трудове в тази секция.
 3. Защитени дипломни работи - Тук научните ръководители могат да публикуват защитените дипломни работи на своите студенти с тяхното разрешение.
 4. Тестове за самоподготовка - Тук преподавателите могат да публикуват тестове, с които студентите да се подготвят за изпита.
 5. Студентско творчество - Тук преподавателите могат да публикуват курсови работи и всякакви научни открития на своите студенти.
Вие сте тук:Начало Sample Data-Articles