.: Student - FMI Plovdiv :.

Лекции и упражнения

Научни трудове и публикации

statistic

Защитени дипломни работи

clock

Тестове за самоподготовка

support

Студентско творчество

suitcase

Добре дошли в новия сайт за обучение на студенти и докторанти на ФМИ – Пловдив!

За Факултета по математика и информатика към ПУ

В него работят около 90 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (11 професори и 35 доценти) и повече от половината – с научни степени (6 доктори на науките и 48 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ  и др.  ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия. ФМИ има Научен съвет с право да избира хабилитирани преподаватели (доценти). Преподаватели от факултета са членове и на други специализирани научни съвети и подкомисии към ВАК.

Годишно ФМИ обучава около 1500 студенти за придобиване на бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалните направления „Математика, „Информатика и компютърни науки и „Педагогика на обучението по.... Провежда обучение и за придобиване на образователната и научна степен „Доктор. Освен това обучава и лица с висше образование за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика и „Учител по информатика и информационни технологии. Водят се и множество различни други образователни курсове – кандидатстудентски, компютърни и др.
Всички направления и специалности във ФМИ са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка „Много добър“ за срок до 2014 г. Повече информация относно програмите, учебните планове и условията за кандидатстване ще намерите в нашия сайт.

ФМИ се гордее с възпитаниците си, реализиращи се успешно не само у нас, но и навсякъде по света. Те са изявени научни работници и преподаватели във висши училища, ръководители на катедри, факултети, университети. Хиляди са прекрасни учители, директори на училища, експерти и ръководители в областта на образованието. Много са висококвалифицирани специалисти в различни фирми и водещи компании в областта на информатиката и информационните технологии, в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научноизследователски групи. Не са малко и реализиралите се успешно като политици и държавни ръководители в регионален и републикански мащаб – кметове, областни управители, депутати, посланици, заместник-министри, министри и дори вицепремиери. Възпитаници на Факултета са и граждани от Турция, Македония, Гърция, Русия, Молдова, Украйна, Ирак, Никарагуа, Йордания, Австрия, Израел.

Факултетът е разположен в нова университетска сграда с голям парк, уютни барчета, студентски стол, университетска книжарница, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала, специализирани библиотеки. ФМИ разполага с 12 модерни учебни компютърни зали с над 200 работни места и мултимедия, видеозала, лаборатория по интерактивна математика, постоянен интернет достъп до компютърните зали и кабинетите на преподавателите, както и с безжичен интернет достъп на територията на сградата и вътрешния двор, с лицензиран софтуер с учебни и други информационни материали, достъпни за ползване от студентите и преподавателите и при домашни условия.


Вижте още: учебници по програмиране, учебник по Паскал, учебник по С++, учебник по Делфи

 

Вие сте тук:Начало Uncategorised За Факултета по математика и информатика към ПУ