.: Student - FMI Plovdiv :.

Лекции и упражнения

Научни трудове и публикации

statistic

Защитени дипломни работи

clock

Тестове за самоподготовка

support

Студентско творчество

suitcase

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Материали по Линейна алгебра и аналитична геометрия

 Д. Мекеров, М. Манев. Учебно помагало за дисциплината Линейна алгебра и аналитична геометрия.
http://fmi.uni-plovdiv.bg/laag/index.htm

Марта Теофилова, обучение по ЛААГ за специалност Бизнес информационни технологии (редовно и задочно обучение) - http://web.uni-plovdiv.bg/marta/

Вие сте тук:Начало Материали Информатика Първи курс Линейна алгебра и аналитична геометрия