.: Student - FMI Plovdiv :.

Лекции и упражнения

Научни трудове и публикации

statistic

Защитени дипломни работи

clock

Тестове за самоподготовка

support

Студентско творчество

suitcase

Геометрия

Материали по Геометрия можете да намерите на

информационната страница за учебната дисциплина Геометрия, II курс, спец. Информатика

http://fmi.uni-plovdiv.bg/manev/CompGeom/index.htm