.: Student - FMI Plovdiv :.

Лекции и упражнения

Научни трудове и публикации

statistic

Защитени дипломни работи

clock

Тестове за самоподготовка

support

Студентско творчество

suitcase

Аналитична геометрия

Материали по Аналитична геометрия

 

Марта Теофилова, Материали със задачи за упражнения и самостоятелна подготовка (с решения на някои от задачите) по учебните дисциплини „Аналитична геометрия” и „Диференциална геометрия”, поместени в
http://marta.blogs.uni-plovdiv.bg/teaching/.
Подготвят се материали по „Училищен курс по геометрия”.

 

Вие сте тук:Начало Материали Математика Първи курс Аналитична геометрия