.: Student - FMI Plovdiv :.

Лекции и упражнения

Научни трудове и публикации

statistic

Защитени дипломни работи

clock

Тестове за самоподготовка

support

Студентско творчество

suitcase

Геометрия

Материали по Геометрия

 

информационната страница за учебната дисциплина Геометрия,

http://fmi.uni-plovdiv.bg/manev/CompGeom/index.htm