.: Student - FMI Plovdiv :.

Лекции и упражнения

Научни трудове и публикации

statistic

Защитени дипломни работи

clock

Тестове за самоподготовка

support

Студентско творчество

suitcase

Програмиране

Материали по Програмиране

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Programirane_BIT0.DOC)Конспект за изпита - 141 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR1.pdf)Упражнение 1гл. ас. д-р Терзиева139 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR2.pdf)Упражнение 2гл. ас. д-р Терзиева90 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR3.pdf)Упражнение 3гл. ас. д-р Терзиева141 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR4.pdf)Упражнение 4гл. ас. д-р Терзиева129 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR5.pdf)Упражнение 5гл. ас. д-р Терзиева117 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR6.pdf)Упражнение 6гл. ас. д-р Терзиева197 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR7.pdf)Упражнение 7гл. ас. д-р Терзиева251 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR8.pdf)Упражнение 8гл. ас. д-р Терзиева200 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR9.pdf)Упражнение 9гл. ас. д-р Терзиева189 Kb
Изтегляне на файла (Programirane_UPR10.pdf)Упражнение 10гл. ас. д-р Терзиева201 Kb