.: Student - FMI Plovdiv :.

Лекции и упражнения

Научни трудове и публикации

statistic

Защитени дипломни работи

clock

Тестове за самоподготовка

support

Студентско творчество

suitcase

Програмиране в Интернет с PHP и MySQL

Материали по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL


Здравейте, колеги!

След края на всяко упражнение ще бъдат качвани крайните файлове тук.

През целия курс на обучение (лекции и упражнения) ще минем следните теми:

  1. променливи, типове, основни оператори, приоритет, константи
  2. условни оператори, цикли
  3. масиви
  4. функции, предаване на параметри, видимост, жизнен цикъл
  5. основни понятия, класове, инстанции, наследяване, полиморфизъм, абстрактни класове и методи, интерфейси
  6. HTML форми и взаимодействие с PHP
  7. Методи за запазване на състояние, бисквитки, сесии
  8. Работа с MySQL и взаимодействие с PHP

В университета ще използваме Notepad++ като редактор за php кода. Можете да го изтеглите оттук:
http://notepad-plus-plus.org/download/v6.2.html

Сайта, от който можете да си изтеглите и инсталирате wamp сървър:
http://www.wampserver.com/en/

Полезни линкове:
Уроци по php
Html форми